YK:n asettamia kestävän kehityksen tavoitteita ei todennäköisesti saavuteta vuoteen 2030 mennessä, jos yritykset eivät tunnista ja hyödynnä niihin liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia. Knowledge Alliance for Business Opportunities in SDGs (SDG4BIZ) luo, testaa ja levittää opetussuunnitelmaa ja koulutusmateriaalia kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisesta ja hyödyntämisestä. SDG4BIZ-hanke on yhteistyöhanke, jossa yhdistyvät kouluttajat, tutkijat ja alan asiantuntijat.

SDG4BIZ-projektin (englanniksi) tavoitteena on antaa osallistujille taito tunnistaa ja hyödyntää YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) mukaisia liiketoimintamahdollisuuksia. 

Ammattikorkeakoulu Haaga-Helian hankekumppani Annariikka Rosendahl on ollut aktiivisesti mukana kokoamassa materiaaleja SDG4BIZ-hankkeen eri moduuleita varten. Hän korostaa hankkeen tavoitetta kuroa umpeen vastuullisuusteorian ja käytännön soveltamisen välinen kuilu.

"Pyrimme määrittelemään vastuullisuuden narratiivin uudelleen. Siinä ei ole kyse pelkästään poliittisesta kysymyksestä vaan pragmaattisesta vastauksesta tosielämän haasteisiin."

SDG4BIZ-kurssit ovat kaikille avoimia, omaan tahtiin suoritettavia MOOC-verkkokursseja itslearning-alustalla. Opetussuunnitelma on jaettu viiteen moduuliin. Tervetuloa-moduuli sisältää kattavan johdannon vastuullisiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Muissa neljässä moduulissa käsitellään tiettyjä toimialoja, jotka ovat terveys ja hyvinvointi, elintarvikkeet ja maatalous, kaupungit sekä energia ja materiaalit. Moduulit tarjoavat kattavan käsityksen YK:n kestävän kehityksen tavoitteista ja niiden soveltamisesta liiketoimintaympäristöihin käytännön tasolla.

"Alustan tarjoaminen ei ole suinkaan ainoa asia, johon olemme sitoutuneet. Tarjoamme jatkuvaa tukea ja varmistamme, että itslearningin kautta tarjottavista SDG4BIZ-verkkokursseista tulee dynaaminen ja vaikuttava oppimiskokemus." itslearningin hankevastaava Henrik Paajanen korostaa.

Rosendahl selittää: "Pyrimme antamaan yrityksille, opiskelijoille ja opettajille vastuullisuudesta vankan ja käytännönläheisen ymmärryksen, joka perustuu vertaisarvioituun tutkimukseen."

Vastuullisuuden integrointi osaksi liiketoimintaa tulevaisuuden toimintaedellytys

Rosendahl korostaa, että on taloudellisesti välttämätöntä integroida vastuullisuus osaksi liiketoimintakäytäntöjä. Kokemustensa pohjalta hän toteaa:

"Yksityisiä yrityksiä johdetaan yleensä taloudellisten mittareiden perusteella. Vastuulliset käytännöt eivät ole valinta vaan välttämättömyys yrityksille, jotka haluavat menestyä pitkällä aikavälillä."

Michael Keaney ammattikorkeakoulu Metropoliasta, joka on yksi hankkeen kumppaneista, korostaa vastuullisten liiketoimintakäytäntöjen maailmanlaajuista vaikutusta ja kuluttajien kasvavaa tietoisuutta.

"Ihmiset ovat nykyään tietoisempia valitsemiensa tuotteiden ympäristöjalanjäljestä", hän huomauttaa. Keaney korostaa kuluttajien keskeistä roolia yritysten ohjaamisessa kohti vastuullisuutta.

"Kyseessä on yhteinen ponnistus, jossa yksittäisten ihmisten valinnat vaikuttavat globaalissa mittakaavassa ja muokkaavat yritysten suuntaa", hän lisää.

Rosendahl on samaa mieltä ja korostaa yksilöiden tietoisuuden merkitystä: "Yksittäisillä ihmisillä on ratkaiseva rooli suurempiin kokonaisuuksiin vaikuttamisessa. Se alkaa tietoisuudesta ja sitoutumisesta vastuullisiin käytäntöihin."

SDG4BIZ-projektin päättyessä Keaney tiivistää sen tulokset seuraavasti: "SDG4BIZ on innovatiivinen hanke, joka muuttaa vastuullisen liiketoiminnan koulutuksen paradigmaa. Sen avulla ei välitetä pelkästään tietoa vaan konkreettisia taitoja, jotka voivat johtaa todelliseen muutokseen."     

SDG4BIZ-projekti päättyi vuonna 2023, mutta kaikki rekisteröityneet käyttäjät voivat edelleen suorittaa kurssinsa huhtikuun 2024 loppuun mennessä.